Velikost koloidnih delcev in PPM januar 25, 2013 – Posted in: Koloidni baker, Koloidno srebro, Koloidno zlato, Ostalo, Vse objave – Tags: , , , , , ,

Najvišjo kakovost koloidov enačimo z najmanjšim delcem v optimalnem območju 0,5 do 10 nanometra. To zagotovi, da se najmanjši najbolj trdovratni nevrotoksični virusi in prioni inaktivirani, ne le večje bakterije. Najmanjši nanodelci v območju od 1-8 nanometrov so najbolj učinkoviti pri najbolj škodljivih organizmih kot so, spirohete (Leptospira, Treponema, borelia), virusi in prioni, vsi ti, ki poškodujejo živčni sistem. Naši koloidi so narejeni z napravo, katere podjetje je eno od redkih, katera je dalo analizirati svoje koloide neodvisni ustanovi ne le na velikost nanodelcev, ampak je dobila potrditev učinkovitosti proti MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus screening). Velikost je najpomembnejše lastnosti, ki vpliva na kakovost. Študije so pokazale, da je potrebna optimalna velikost delca da inaktivira različen mikrob ali prion, in da so skupki atomov srebra ki so večji kot 20 nanometrov (200 Angstroms) v premeru, veliko manj učinkoviti.

Zato se zdi smiselno, da v koloidni raztopini najdemo različne velikosti, od najmanjšega mono-atomskega delca do največjih delcev velikosti 20 nm. Prav v tem območju velikosti se začnejo čudežni učinki kvantne fizike (tuneli, superprevodnosti, akcija-na-daljavo -> ti. quantum entanglement, tachyonics, superatom, interakcija z zavestjo). Tako lahko obrazložimo tudi efekt da koloidi zelo delujejo (zdravijo) tudi na energetski ravni. Ker lahko vsak grozd ali atom nosi eno enoto električnega naboja, potem iz tega sledi, da manjši delci povzročijo veliko bolj električno aktivnost izdelka. Lahko, da je velika učinkovitost proti mikrobom posledica električnega naboja, medtem ko je srebro zgolj katalizatorski prevodnik toka. Zato bi lahko postalo merjenje energije elektrona tako pomembno kot Zeta potencial in PPM (particles per million).